Imperia Sky Garden 423 Minh Khai

Bài viết khác

IMPERIA SKY GARDEN - NHÀ CỦA TÔI

IMPERIA SKY GARDEN - NHÀ CỦA TÔI

  • 10/03/2017 13:00
  • 415

Nhà - Dẫu cuộc đời nhiều gió sương, "Nhà" vẫn là nơi tôi trở về ấm áp. Dẫu cuộc đời phong ba bão táp, "Nhà" vẫn là bến đỗ bình yên. "Nhà" là chốn giản dị mà thiên liêng nên Imperia Sky Garden là nơi tôi chọn.